vigilància de la salut

Punt En la disciplina de Vigilància de la Salut oferim:

       RatllaPetita  Planificació de l’activitat sanitària d’acord a l’avaluació de riscos per lloc i documentació facilitada per l’empresa.       RatllaPetita  Realització exàmens de salut inicials, periòdics i per reincorporació després d’una absència perllongada.

       RatllaPetita Estudi i valoració dels riscos per a la salut a treballadors especialment sensibles.

       RatllaPetita  Comunicació individual de resultats.

       RatllaPetita  Control de resultats amb criteris epidemiològics.

       RatllaPetita  Memòria anual d’activitats.

       RatllaPetita  Anàlisi i investigació de malalties professionals.