seguretat en el treball

Punt En la disciplina de Seguretat en el Treball oferim:

       RatllaPetitaAnàlisi, detecció de riscos i avaluació inicial de riscos que no s’hagin pogut eliminar, proposta de mesures correctores i planificació de prioritats       RatllaPetitaRevisió periòdica de l’avaluació de riscos en les condicions establertes d’acord amb la Llei 31/95 i el RD 39/97

       RatllaPetitaInformació sobre els riscos i mesures de prevenció i protecció adoptades com a conseqüència de l’avaluació de riscos

       RatllaPetitaDocument de mesures d’emergència

       RatllaPetitaEstudis tècnics específics de Seguretat al treball (es planificaran a criteri del tècnic en funció de l’avaluació de riscos)