higiene industrial

Punt En la Disciplina d'Higiene Industrial oferim

       RatllaPetitaDetecció, anàlisi i avaluació inicial de riscos, proposta de mesures correctores i planificació de prioritats       RatllaPetitaRevisió periòdica de l’avaluació de riscos en les condicions establertes d’acord amb la Llei 31/95 i el RD 39/97

       RatllaPetitaInformació sobre els riscos i mesures de prevenció i protecció adoptades com a conseqüència de l’avaluació de riscos

       RatllaPetitaEstudis tècnics específics d’Higiene Industrial (es planificaran a criteri del tècnic en funció de l’avaluació de riscos):

              RatllaPetitaAvaluació de l’exposició al soroll

              RatllaPetitaAvaluació dels nivells d’il·luminació

              RatllaPetitaAvaluació d’exposició a contaminants químics

              RatllaPetitaAvaluació de l’exposició a contaminants biològics

              RatllaPetitaAvaluació del risc d’estrès tèrmic per calor

              RatllaPetitaAvaluació del risc d’estrès tèrmic per fred