ergonomia i psicosociologia aplicada

Punt En la disciplina d'Ergonomia i psicosociologia oferim:

       RatllaPetita Detecció, anàlisi i avaluació inicial de riscos, proposta de mesures correctores i planificació de prioritats.       RatllaPetita Revisió periòdica de l’avaluació de riscos en les condicions establertes d’acord amb la Llei 31/95 i el RD 39/97.

       RatllaPetita Informació sobre els riscos i mesures de prevenció i protecció adoptades com a conseqüència de l’avaluació de riscos.

       RatllaPetita Estudis tècnics específics d’Ergonomia i Psicosociologia aplicada (es planificaran a criteri del tècnic en funció de l’avaluació de riscos):

Punt Ergonomia

       RatllaPetita Avaluació dels llocs de treball amb pantalles de visualització. Mètode ERGO/IBV.

       RatllaPetita Avaluació del risc de càrrega física. Manipulació manual de càrregues. Aixecament. Mètode ERGO/IBV.

       RatllaPetita Avaluació del risc de càrrega física. Manipulació manual de càrregues. Arrossegar- empènyer. Mètode ERGO/IBV.

       RatllaPetita Avaluació del risc de càrrega física. Moviments repetitius de membre superior. Mètode ERGO/IBV.

       RatllaPetita Avaluació del risc de càrrega física. Postures forçades. Mètode ERGO/IBV.

       RatllaPetita Estudi de qualitat de l’aire interior.

Punt Psicosociologia aplicada

       RatllaPetita Avaluació de riscos psicosocials. Mètode FPSICO.