Benvinguts

Punt IPR, S.L. és una entitat establerta i acreditada el 1999 com a Servei de Prevenció  Aliè (SPA) pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya d’acord al previst a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) i legislació desenvolupadora posterior.

Punt L'acreditació va ser concedida per la Delegació de Barcelona del Departament de treball de la Generalitat de Catalunya i faculta IPR per a poder actuar en tots els sectors d'activitat econòmica i per totes les especialitats preventives

       RatllaPetitaSeguretat en el treball

       RatllaPetitaHigiene Industrial

       RatllaPetitaErgonomia i Psicosociologia Aplicada

       RatllaPetitaMedicina del Treball 

Punt La  Direcció  d' IPR, S.L.   a  través  del seu compromís  amb la  societat,  la sostenibilitat  i  la  innovació,  ha  definit  els  següents  valors  que  vol aportar a través de la seva activitat com a consultora, a la societat en general i a les empreses en particular:

       RatllaPetitaSolucions particulars per a cada cas i per a cada client

       RatllaPetitaAtenció personalitzada 

       RatllaPetitaDedicació i compromís 

       RatllaPetitaSerietat i compliment amb els terminis previstos

       RatllaPetitaCostos ajustats al preu real del servei

       RatllaPetitaDesenvolupament de solucions innovadores