En funcionament la plataforma de cursos E-Learning

Punt Comencem el 2016 amb la nova plataforma de cursos no presencials per internet

més